De jongerenraad van gemeente Roermond

De gemeente Roermond heeft ervoor gekozen om een gemeentelijke jongerenraad in het leven te roepen. Deze jongerenraad wordt gedreven door fanatieke en betrokken Roermondse jongeren. De jongerenraad Roermond zal de gemeente Roermond flink op zijn kop gaan zetten! Ze zijn er, voor als de volwassenen het even niet meer weten.

De jongerenraad Roermond adviseert het college van burgemeester en wethouders over alles wat jongeren direct en indirect raakt. Van onderwijs tot wonen, werken, uitgaan, sporten, cultuur en jeugdhulp. De voorgenomen inrichting van een gemeentelijke jongerenraad past in de uitdrukkelijke wens van de Gemeente Roermond. Een prominentere en invloedrijkere positie verschaffen voor jongeren in de samenleving en de beleids- en besluitvormingsprocessen van de gemeentelijke organisatie.

Klant

Gemeente Roermond

Category

Date